Loading...
 
Print Send a link

Sammanfattningsarkiv

För bättre formaterade sammanfattningar kolla härAffärsmarknadsföring
Blue Ocean Strategy
Corporate Finance
Endimensionell analys
Energi och miljöfysik
Energimarknader
Energisystemanalys: Förnybara energikällor
FEK A - Den nya ekonomistyrningen
Företagsekonomi
Företagsorganisation
Globalisering och innovation
Global Shift
Industriell ekonomi, fortsättningskurs
Industriell management
Industriella Produktionssystem
Industriellt inköp
Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik
Innovation Management
Internet- teknik och applikationer
Konstruktionsmaterial
Ledarskap och arbetsorganisation
Logistik
Management för hållbar utveckling
Marknadsforing - Armstrong and Kotler (reviderad)
Marknadsföring och globalisering
Mekanik
Mikroekonomi
Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik
Optimering och simulering
Organisation - Alvesson och Svenningsson - Sammanfattning
Organization - Child
Organisationsteori
Programmeringsteknik AK
Programmering FK
Project Management
Reglerteknik
Suply Chain Management
The Nature of Management Control Systems
Tillverkningssystem
Tillämpad affärsanalys
Teknologistrategier
Utvecklingsmetodik


Kurslitteratur

Annons

Yoodo

 
   


Annons